Mã đề tài : VAST02.01/14-15

Thể loại: Đề tài KHCN theo 7 hướng ưu tiên cấp VAST

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Bích Thảo

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Hóa sinh Protein

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 600 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015