Mã đề tài : VAST02.02/13-14

Thể loại: Đề tài KHCN theo 7 hướng ưu tiên cấp VAST

Chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Huấn

Thời gian thực hiện : 2013-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tế bào động vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 500 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015