Mã đề tài : Bộ Công thương CT Hóa dược CNHD.ĐT.032/12-15

Thể loại: Chương trình CNSH trong lĩnh vực NN&PTNT

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phương Nhuệ

Thời gian thực hiện : 6/2012-6/2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ lên men

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 2950 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015