Biểu mẫu: Đấu thầu mua sắm thiết bị, hóa chất

Biểu mẫu: Chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu vật tư, hóa chất, dịch vụ có giá trị từ trên 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng (update 12-4-2017)

Luật và Nghị định đấu thầu

Giúp Viện trưởng kiểm tra các giấy tờ:
Thành viên Tổ tư vấn: TS. Nguyễn Thị Minh Phương,  KTV. Trần Thị Phượng
Thành viên Tổ thẩm định: TS. Trần Hồ Quang, KTT. Hà Trịnh Hương Giang, ThS. Bùi Thị Hải Hà.