TS. Phan Thị Hồng Thảo

Chức Vụ: Trưởng phòng

Nghiên cứu viên

Điện thoại: 024 3791 6882, 0916329586      Fax: 024 3836 3144
phan thị hồng thảo

Email:  pthongthao@ibt.ac.vn