Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Vũ Kim Thư, Phạm Hải Yến, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Journal of Pharmaceutical.

Tập,(số),trang: 426: 54-58.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1453
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014