Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyen Thi Trung, Do Thi Huyen, Truong Nam Hai .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Tập,(số),trang: 49(2): 63-71.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1437
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014