Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đỗ Thị Huyền, Bùi Hồng Vân, Văn Thị Như Ngọc, Trương Văn Dung, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí khoa học và Công nghệ.

Tập,(số),trang: (2):185-192.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1490
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014