Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Le Thi Minh Thanh, Tran Nguyen Thi Hue, Tran Duy Quy, Ngo Dinh Binh,

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và công nghệ,

Tập,(số),trang: 50, 3, 309 – 317.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1425
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014