Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Pham Minh Tan, Vu Thi Thuy Duong, Tran Thu Trang, Tran Thanh Thuy, Le Thi Thanh Xuan, Nguyen Minh Huyen, Nghiem Thi Ha Lien, Chu Viet Ha, Vu Duong, Tong Kim Thuan, Do Quang Hoa, Le Quang Huan and Tran Hong Nhung.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Proceedings of IWNA 2011, Vung Tau-Vietnam on 10-12/11/2011:

Tập,(số),trang: 993-996.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1457
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014