Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Le Tran Binh, Le Quang Huan, Tran Mỹ Linh, Phan Trong Hoang, Phan Minh Tuan, Tran Thi Thanh Huyen, Pham Thu Thuy, Nguyen Dang Ton, Nong Van Hai, Phan Van Chi, Dinh Duy Khang, Truong Nam Hai, Ha Dinh Duc,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học

Tập,(số),trang: 8 (3A): 949-954.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1375
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014