Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Trần Bình Lê Quang Huấn, Trần Mỹ Linh, Phan Trọng Hoàng, Phan Minh Tuấn, Trần Thị Thanh Huyền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Đăng Tôn, Nông Văn Hải, Phan Văn Chi, Đinh Duy Kháng, Trương Nam Hải, Hà Đình Đức

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tập,(số),trang: 8(3A): 949-954

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1465
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014