Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: De NV, Le TH and Chai YJ

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Korean Journal of Parasitology.

Tập,(số),trang: 2: 137-141.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1402
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014