Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Seung Won Kang, Huong Thi Thanh Doan, Jin Hyeong Noh, Se Eun Choe, Mi Sun Yoo, Young Ha Kim, Kondreddy Eswar Reddy, Thuy Thi Dieu Nguyen, Dong Van Quyen, Lien Thi Kim Nguyen,Chang Hee Kweon, Suk Chan Jung.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Parasitology International 09/2013: doi: 10.1016/j.parint.2013.08.015.


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1309
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014