Thành viên

Trong những năm đầu thành lập, Phòng có 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên cơ hữu, 02 cán bộ hợp đồng, 02 cố vấn và do TS. Nguyễn Cường làm trưởng phòng. Từ cuối năm 2017, Phòng có nhiều thay đổi về mặt nhân sự khi các thành viên đều chuyển công tác. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2018, TS. Bùi Văn Ngọc, Phó giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, được điều chuyển theo quyết định của Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học về phụ trách Phòng Tin sinh học và làm trưởng phòng hiện nay. Tại thời điểm hiện tại, Phòng Tin sinh học có 07 cán bộ cơ hữu, trong đó có 04 cán bộ biên chế và 03 cán bộ hợp đồng, cùng với cố vấn là GS. Chu Hoàng Hà và 02 cộng tác viên từ các đơn vị ngoài Viện.

Cán bộ hiện tại

1. TS. Bùi Văn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng, Phó giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ gen
Địa chỉ: Phòng 207 nhà B4
Email:bui@ibt.ac.vn
Điện thoại: 0981185151

2. TS. Trần Thu Trang

3. ThS. Chu Thị Minh Phương

4. ThS. Nguyễn Huy Dương

5. CN. Lê Thu Thủy

 

Cán bộ đã chuyển công tác

1. TS. Nguyễn Cường (2013–2017)

2. KS. Phùng Gia Nguyên (2012–2017)

3. ThS. Nguyễn Văn Lâm (2015–2017)

4. KS. Lã Thị Lan Anh (2017–2019)

5. ThS. Đoàn Thị Nhung (2018–2020)

6. CN. Phạm Mai Hương (2019–2020)

7. CN. Đào Mạnh Cường (2021–2023)

8. ThS. Lê Tùng Lâm (2013–2023)