thuviendientu
english

Các liên kết khác

Thống kê truy cập

Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp
Các biểu mẫu đào tạo Viện Công nghệ sinh học
Các Thông tư và Qui chế Đào tạo
Qui chế quản lý Công tác đào tạo
 
Biểu mẫu Hồ sơ dự tuyển NCS
  pdf Phiếu đăng ký dự tuyển NCS
  doc Mẫu viết đề cương nghiên cứu sinh
  doc Thư giới thiệu dự tuyển NCS
 
 
Biểu mẫu dành cho nghiên cứu sinh
 1. Mẫu báo cáo kết quả học tập (6 tháng)

 2. Mẫu báo cáo kết quả học tập (12 tháng)

 3. Giấy đồng ý hướng dẫn NCS

 4. Hướng dẫn viết luận án tiến sĩ

 5. Hướng dẫn viết Tài liệu tham khảo
 6. Mẫu bìa luận án 

 7. Đơn xin bảo vệ luận án  

 8. Giấy xác định sử dụng số liệu cho bảo vệ luận án
 9. Bản trích yếu luận án 

 10. Mẫu thông tin Luận án Tiến sĩ đưa lên trang web 

 11. Danh sách cơ quan và cá nhân gửi đọc tóm tắt luận án 

 12. Giới thiệu danh sách Hội đồng chấm luận án Phiên chính thức 

 13. Tóm tắt lý LLKH dùng cho cán bộ khoa học tham gia Hội đồng chấm luận án TS lần đầu

 14.  Lý lịch khoa học (Cho cán bộ hướng dẫn)

 15.  Lý lịch khoa học (Cho giảng viên) 

 16. Lý lịch khoa học (Cho nghiên cứu sinh)

 17.  Mẫu Bản giải trình theo góp ý của Hội đồng, Phản biện kín

 

 

 

 
Viện Công nghệ sinh học (IBT)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

18 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội,Việt Nam
Điện thoại: +84 4 38362599 Fax: +84 4 38363144