Các phòng ban trực thuộc Viện Công nghệ sinh học

Phòng Quản lý tổng hợp

 • Trưởng phòng: TS. Lâm Đại Nhân
 • Điện thoại: 04 3836 2598; Email: nhan@ibt.ac.vn

Các phòng thí nghiệm


Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Gen

 • Giám đốc: PGS. TS. Chu Hoàng Hà; Phó GĐ: PGS. TS. Đồng Văn Quyền
 • Điện thoại: 04 3756 2790; Email: chuhoangha@ibt.ac.vn

Phòng Các chất chức năng sinh học

 • Trưởng phòng: TS. Vũ Văn Hạnh
 • Điện thoại: 04 37917948; Email: vvhanh@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Văn Sơn
 • Điện thoại: 04. 37918003; Email: levanson@ibt.ac.vn 

Phòng Công nghệ Gen Động vật

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Điện thoại: 04 37568761; Email: ntdthuy@ibt.ac.vn  

Phòng Công nghệ Lên men

 • Trưởng phòng: TS. Phí Quyết Tiến
 • Điện thoại: 04 3836 3257; Email: tienpq@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Phôi

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Chí Thuận
 • Điện thoại: 04.37562902; Email: ncthuan@vast.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học Enzyme

 • Phó trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Tuyên
 • Điện thoại:  0437568260; Email: dttuyen@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Sinh học Môi trường

 • Phó Trưởng phòng: TS. Lê Thị Nhi Công
 • Điện thoại: 04 3791 6881; Email: lenhicong@ibt.ac.vn 

Phòng Công nghệ Sinh học tái tạo môi trường

 • Trưởng phòng: TS. Chu Nhat Huy
 • Điện thoại: 04 38360892; Email: chunhathuy@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Tảo

 • Phó Trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Minh Hiền
 • Điện thoại: 04 37911059; Email: hmhien@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Tế bào Động vật

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Quang Huấn
 • Điện thoại: 0904 253 600; Email: huan.lequang@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Chu Hoàng Hà
 • Điện thoại: 04 3756 2790; Email: chuhoangha@ibt.ac.vn

Phòng Công nghệ Vật liệu sinh học 

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
 • Điện thoại: 04 3756 7103; Email: nkthoa@ibt.ac.vn

Phòng Di truyền Tế bào Thực vật

 • Trưởng phòng: TS. Lê Thị Bích Thủy
 • Điện thoại: 04 38363470; Email: ltbthuy@ibt.ac.vn

Phòng Hóa sinh Protein

 • Trưởng phòng: TS Lê Thị Bích Thảo
 • Điện thoại: 04 37561903  ; Email: lethao@ibt.ac.vn

Phòng Kỹ thuật Di truyền

 • Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Huyền
 • Điện thoại: 04 3791 7021 ; Email: dohuyen@ibt.ac.vn

Phòng Miễn dịch học

 • Trưởng phòng: TS. Đoàn Thị Thanh Hương
 • Điện thoại: 04 37564391 ;Email: huongdoan@ibt.ac.vn

Phòng Sinh hóa thực vật

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Mai Phương
 • Điện thoại: 04 38360853 ; Email: phuongnguyen@ibt.ac.vn

Phòng Sinh học Tế bào Sinh sản

 • Trưởng phòng: TS. Đỗ Văn Thu
 • Điện thoại: 04 37564832; Email: dvthu@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật đất

 • Trưởng phòng: TS. Phan Thị Hồng Thảo
 • Điện thoại: 04 37916882; Email: pthongthao@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật học Dầu mỏ

 • Trưởng phòng: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa
 • Điện thoại: 04 37562000; Email: ktquynhhoa@ibt.ac.vn

Phòng Vi sinh vật học Phân tử

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đồng Văn Quyền
 • Điện thoại: 04 3836 3222; Email: dvquyen@ibt.ac.vn

Phòng Tin sinh học

Phòng Thử nghiệm sinh học

 • Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Thảo
 • Điện thoại: 04 38361774; Email: thaodo@ibt.ac.vn

Các đơn vị nghiên cứu triển khai

Trại thực nghiệm Sinh học (Cổ Nhuế)

 • Trại trưởng: TS. Nguyễn Thị Thúy Hường
 • Điện thoại: 04 37550451    Fax: 04 38363144

Trạm thực nghiệm Sinh học (Tam Đảo)

 • Trạm trưởng: TS. Lâm Đại Nhân
 • Điện thoại: 04 38 36 2598

Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

 • Giám đốc: TS. Đồng Văn Quyền
 • Điện thoại: 04 38363222; Email: dvquyen@ibt.ac.vn

Liên hiệp Khoa học Sản xuất Công nghệ Sinh học và Môi trường

Đơn vị liên kết

Bộ môn Công nghệ sinh học nano

Phòng chẩn đoán phân tử Thái Hà

Tạp chí Công nghệ Sinh học