Hội nghị - Hội thảo

Giấy mời Seminar khoa học ngày 03/01/2020

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau: n trong dạ cỏ dê: đa dạng cấu trúc module và chức năng module FN3".
rình bày:
GS.TS. Đỗ Thị Huyền, Phòng Kỹ t [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Liên kết

vast thuvienso tapchicnsh nasfo facebook 

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh