Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Chu Hoang Mau, Nguyen Thi Thuy Huong, Nguyen Tuan Anh, Chu Hoang Lan, Le Van Son, Chu Hoang Ha

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: International Conference on Biology, Environment and Chemistry (ICBEC 2010):

Tập,(số),trang: 319-323.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1449
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014