Cán bộ Hợp đồng

1

 dinh quang huy

Đinh Quang Huy

Lái xe

024 38362599 / Phòng 112 - Nhà A10

2

 hoangvanchinh

Hoàng Văn Chinh

Lái xe

024 38362599 / Phòng 112 - Nhà A10

3

hong-nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán viên

024 37563896 / Phòng 106 - Nhà A10

4

quang-huy 

Lê Quang Huy

Phụ trách Tin học

024 3568286 / Phòng 208 - Nhà B4

5

phuong-anh 

Phí Ngọc Phương Anh

Phụ trách bảo hiểm

024 37916697 / Phòng 110 - Nhà A10

6

le-ha 

Lê Thị Hà

Tạp vụ

7

dao-huyen 

Đào Thị Huyền

Tạp vụ