TS. Trần Hồ Quang

Chức vụ: Trưởng phòng Quang passportĐiện thoại: 024.38362598 Fax: 024 38363144
E-mail: tranhoquang@ibt.ac.vn
Địa chỉ: Phòng 102, Nhà A10

Quá trình đào tạo:

  • Năm 1992: Tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
  • Năm 2003: Thạc sĩ, Trường Đại học các khoa học Nông nghiệp Thuỵ Điển (SLU), Thuỵ Điển
  • Năm 2010: Tiến sĩ, Trường Đại học các khoa học Nông nghiệp Thuỵ Điển (SLU), Thuỵ Điển
  • Năm 2016: Trao đổi học giả, Trường Đại học California, phân nhánh Davis, Hoa Kỳ

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Công nghệ sinh học thực vật.
  • Sinh học phân tử thực vật.
  • Di truyền thực vật