TS. Trần Minh Đức

Chức vụ: Nghiên cứu viên

tran minh duc Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144
E-mail: tmduc@ibt.ac.vn
Địa chỉ: Nhà B4