ThS. Lê Hoàng Đức

Chức vụ: Nghiên cứu viên

le hoang duc Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144
E-mail: lh.duc@ibt.ac.vn
Địa chỉ: Nhà B4