Bộ Sưu tập chủng giống vi sinh vật

Xin ghé thăm Website: http://vccm.vast.vn để biết thêm chi tiết về Bộ sưu tập chủng giống Vi sinh vật của Viện Hàn lâm KHCNVN tại Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật (CCGM) – Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn lâm KHCNVN.