Thông báo tuyển sinh viên đại học, học viên cao học làm khóa luận/luận văn tốt nghiệp

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN VN (18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) tuyển sinh viên, học viên cao học làm khoá luận/luận văn tốt nghiệp theo các chuyên ngành Sinh học phân tử, Công nghệ gen, Miễn dịch học phân tử, Tế bào gốc, Nghiên cứu y sinh và vắc-xin. 

 1. Yêu cầu:
  - Ham học hỏi các kiến thức mới, chịu khó, cầu tiến.
  - Học lực khá-giỏi, có khả năng đọc hiểu và dịch các tài liệu tiếng Anh.
  Thời gian làm khóa luận/luận văn: 
  Tối thiểu 01 năm (sinh viên đại học năm thứ 2, 3, học viên cao học năm thứ 1).
 2. Quyền lợi của sinh viên, học viên cao học:
  - Được học các kỹ thuật cơ bản trong Công nghệ sinh học với các chuyên ngành liên quan.
  - Được hướng dẫn viết khóa luận/luận văn và nâng cao kỹ năng viết báo cáo khoa học, trình bày kết quả khoa học và viết các bài báo trong nước và quốc tế.
  - Tùy theo trình độ đạt được sau khóa thực tập, sinh viên và học viên cao học có thể được ưu tiên tuyển dụng hoặc giới thiệu học tập tại các trường ĐH nước ngoài.
 3. Liên hệ:
  - PGS. TS. Chu Hoàng Hà
    Viện trưởng
    Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen 
     Email: chuhoangha@ibt.ac.vn

-  TS. Nguyễn Trung Nam
Trưởng phòng Công nghệ ADN ứng dụng
Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen
Điện thoại: 094-728-8776; Email: nam@ibt.ac.vn

Học viện Khoa Học và Công nghệ thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ năm 2018.

Học viện Khoa học và Công nghệ là đơn vị được Viện Hàn lâm KHCNVN giao tổ chức thực hiện Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực KHCN cho Viện Hàn lâm KHCNVN theo Quyết định số 234/QĐ-VHL ngày 27/2/2017 (Toàn văn quy định xem tại đây).

      Năm 2018, Học viện thông báo tuyển chọn đề tài KHCN sau tiến sĩ năm 2018 (dự kiến khoảng 10 đề tài). Các ứng viên trúng tuyển đề tài KHCN sau tiến sĩ sẽ được hưởng học bổng sau tiến sĩ 4,5 triệu đồng/tháng trong 3 năm và chủ trì đề tài nghiên cứu 300 triệu đồng/3 năm. 

Chi tiết thông báo xin xem tại đây

Đơn và hồ sơ đăng ký theo mẫu tại file đính kèm, Download tại đây.​ 

Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN biết để tham gia hoặc giới thiệu ứng viên tham gia chương trình. ​

Thông tin luận án NCS: Nguyễn Hoài Thu

Tên đề tài luận án: Đặc tính sinh học phân tử chủng Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem mang gen blaKPC phân lập tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội

Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                             Mã số: 62 42 01 07

Họ và tên Nghiên cứu sinh:           Nguyễn Hoài Thu                      

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:       (1) PGS. TS. Nguyễn Bình Minh

 1.                                                        (2) PGS. TS. Đinh Duy Kháng

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Đã phát hiện bệnh nhân nhiễm khuẩn do kháng carbapenemmang gen blaKPC-2 cao trên tổng số bệnh nhân nhiễm khuẩn tại ba bệnh viện Xanh pôn, Thanh Nhàn và Việt Đức của Hà Nội giai đoạn 2010-2014.
 2. Đã phát hiện một số chủng K. pneumoniae kháng carbapenem chứa các plasmid mang gen blaKPC-2.
 3. Đã phát hiện các plasmid mang gen blaKPC-2 có khả năng truyền từ K. pneumoniae sang E. coli J53 bằng con đường tiếp hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm.
 4. Đã phát hiện mối liên quan dịch tễ học phân tử của các chủng kháng carbapenem mang gen blaKPC-2 giữa 2 bệnh viện Xanh pôn và Thanh Nhàn.
  Xem chi tiết tại đây!