Thông tin luận án NCS Vũ Thị Hạnh Nguyên

Tên đề tài: "Nghiên cứu sự đa dạng, khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây quế (Cinnamomum cassia Presl) ở Việt Nam và đặc tính sinh học của hoạt chất từ chủng Streptomyces cavourensis YBQ59".
Chuyên ngành: Vi sinh vật học             Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hạnh Nguyên
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: (1) PGS. TS. Phí Quyết Tiến –Viện Công nghệ sinh học
                                                   (2) PGS. TS. Chu Kỳ Sơn – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1) Đã sàng lọc được 96/297 chủng xạ khuẩn nội sinh (XKNS) phân lập từ 27 mẫu quế quế (C. cassia Presl) tại Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái có hoạt tính kháng ít nhất 1/9 chủng vi sinh vật kiểm định; xác định được 70/96 chủng sinh kháng sinh thuộc nhóm anthracycline, trong đó 37 chủng mang gen pks-I, 59 chủng mang gen pks-II, 35 chủng mang gen nrps; phân loại 82/96 chủng XKNS sinh kháng sinh cho thấy các chủng thuộc chi Streptomyces chiếm 92,7%, các chi Microbacterium, Brevibacterium, Micromonospora, Saccharothrix và Nocardia chiếm 1,2-2,5%.

Xem tiếp...

Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Minh Hằng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biểu hiện kháng nguyên (M, GP5, GP5ectoM) của virus gây Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trong cây thuốc lá bằng phương pháp thẩm lọc nhờ Agrobacterium.
Chuyên ngành: Hoá sinh học           Mã số: 9 42 01 16
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Hằng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Nam
                                                   PGS. TS. Chu Hoàng Hà    
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1) Đã thiết kế thành công ba cấu trúc vector chuyển gen thực vật mang gen m/gp5opt/gp5ecto-m dung hợp ELP mã hoá cho 3 loại kháng nguyên M-ELP, GP5-ELP, GP5ectoM-ELP của chủng virus PRRS (VN07196) và tạo được các chủng A. tumefaciens mang các vector này.

2) Đã biểu hiện thành công protein M-ELP (52,4 mg/kg lá tươi), GP5-ELP (35,0 mg/kg lá tươi) và GP5ectoM-ELP (66,8 mg/kg lá tươi) trong lá cây thuốc lá bằng phương pháp thẩm lọc nhờ A. Tumefaciens với các điều kiên biểu hiện tạm thời được tối ưu được tối ưu (Sử dụng vector hỗ trợ pIBT-Hc-Pro PVY, nồng độ AS (450 µM), mật độ vi khuẩn (OD600 = 0,5), lá non và lá bánh tẻ của cây 6 tuần tuổi và thu hoạch lá sau 6 ngày biến nạp).

Xem tiếp...

Học viện Khoa học và công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Học viện KH&CN Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 của 7 khoa có đào tạo thạc sĩ: khoa Toán học, khoa Vật lý, khoa Hóa học, khoa Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông, khoa Công nghệ sinh học, khoa Công nghệ môi trường

Xem tiếp...