Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Phương Mai

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định đột biến gen CYP11B1 ở bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh do thiếu hụt 11beta-hydroxylase
Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 9 42 01 21
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Mai
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng
                                                   PGS. TS. Nông Văn Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đã phát hiện 06 đột biến trên gen CYP11B1 ở các bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng là TSTTBS thể thiếu hụt 11β-hydroxylase trong đó có 05 đột biến mới p.R51K, p.E147D, p.N152K, IVS6+5G>T, p.Y395X
2. Đã chứng minh các đột biến mới p.R51K, p.E147D, p,N152K làm giảm hoạt tính của 11β-hydroxylase tương ứng là 29%, 48% và 36%.
3. Đã dự báo đột biến IVS6+5G>T có khả năng ảnh hưởng tới cấu trúc mRNA bằng phần mềm MaxEnt.
4. Đã mô tả 03 đột biến mới p.R51K, p.E147D, p.N152K đều có ảnh hưởng đến liên kết hydro với axit amin bên cạnh trong mô hình cấu trúc ba chiều của 11β-hydroxylase.

 

Chi tiết xem tại đây

Thông tin luận án NCS: Nguyễn Thị Minh Hồng

Tên đề tài: "Đánh giá hoạt động của một số gen liên quan đến tổng hợp, tích lũy tinh bột và thử nghiệm chuyển gen SSIV vào cây sắn".
Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 9 42 01 21
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Hồng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: (1) PGS. TS. Phạm Bích Ngọc - Viện Công nghệ sinh học
                                                   (2) PGS. TS. Chu Hoàng Hà - Viện Công nghệ sinh học
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Xem tiếp...

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) Tuyển Sinh Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt II năm 2018

rường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN, còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến quốc tế được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ký ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem tiếp...