Thông tin luận án NCS Nguyễn Công Thùy Trâm

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hoạt tính bảo vệ gan của ba loài thực vật Dứa dại (Pandanus odoratissimus), Nhó đông (Morinda longissima), Chùm ruột (Phyllanthus acidus) ở Việt Nam
Chuyên ngành: Sinh lý học người và động vật Mã số: 9 42 01 04
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Công Thùy Trâm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Thảo
                                                   PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Đã xác định được các phân đoạn clorofom của quả Dứa dại, dichlomethane của thân rễ Nhó đông và ethyl acetate của lá Chùm ruột có hoạt tính chống oxy hóa mạnh;
    2. Đã xác định được hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester được tách chiết từ phân đoạn ethyl acetate của lá chùm ruột là chất mới.
    3. Đã xác định hai hợp chất (+)-medioresinol và (+)-pinoresiol của quả Dứa dại và hợp chất myricitrin của lá chùm ruột thể hiện hoạt động chống oxy hóa và đóng vai trò quan trọng trong việc vệ tế bào gan HepG2 chống lại CCl4. Hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester từ lá chùm ruột bảo vệ gan trong giai đoạn viêm cấp tính bằng cách cảm ứng bộ chuyển đổi tín hiệu STAT3 thông qua hoạt động của cytokine.

xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin luận án NCS Nguyễn Thu Hiền

Tên đề tài luận án: NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN CÁC BIẾN THỂ Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN TỰ KỶ VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ TOÀN BỘ VÙNG MÃ HÓA (EXOME)
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 9 42 01 16
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hiền
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng
                                                   GS.TS. Phan Văn Chi
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

    1. Đã giải được trình tự toàn bộ vùng mã hóa của 07 bệnh nhân tự kỷ Việt Nam với độ chính xác cao, cung cấp bộ dữ liệu lớn về các biến thể di truyền liên quan đến bệnh tự kỷ ở bảy bệnh nhân.
    2. Đã xác định được hai biến thể mới (p.L111P và p.R3048C) trên gen RYR3 liên quan đến việc vận chuyển ion Ca2+ ở bệnh nhân T06.
    3. Đã xác định được hai biến thể mới (p.R801C và p.Y819C) trên gen RYR2 liên quan đến việc vận chuyển ion Ca2+ ở bệnh nhân T07
    4. Đã xác định được sáu biến thể mới (p.A2224S; p.W13569C; p.Val13167Met; p.L13171F; p.E12869K; p.D13229E) trên gen MUC16 ở 06 bệnh nhân T02, T03, T06, T07, T08 và T09.
    5. Đã xác định được đa hình rs7725785c.507+53G>T trên gen HTR4 ở 04 bệnh nhân T01, T07, T08 và T09.

xem thông tin chi tiết tại đây

Giấy mời tham dự Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức NCS Vũ Thị Hạnh Nguyên

Trân trọng kính mời bạn bè và đồng nghiệp quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học Phiên chính thức ủa nghiên cứu sinh Vũ Thị Hạnh Nguyên với đề tài Luận án "Nghiên cứu sự đa dạng, khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây quế (Cinnamomum cassia Psesl) ở Việt Nam và đặc tính sinh học của hoạt chất từ chủng Streptomyces cavourensis YBQ59."

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 05 tháng 4 năm 2019 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng họp 120, nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời./.