Thông tin luận án NCS Nguyễn Phương Hoa

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo hạt giả virus Lở mồm long móng type O trong hệ biểu hiện Baculovirus tế bào côn trùng định hướng sản xuất vaccine
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 9 42 01 06
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Hoa
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc- Viện Hóa sinh biển
                                                   PGS. TS. TS. Đinh Duy Kháng -Viện Công nghệ sinh học
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
    1. Đã phân lập, thiết kế được các cấu trúc gen VP0 và VP1-2A-VP3 mã hóa protein vỏ từ virus LMLM type O ở Việt Nam và biểu hiện tạo được VLP-LMMM trong tế bào côn trùng Sf9. Đã tách chiết, tinh chế được VLP-LMMM của virus LMLM type O với hàm lượng 0.32 µg/mL đã tinh chế. Kiểm tra sự tạo các hạt giả virus bằng kính hiển vi điện tử.
    2. Đã đánh giá được khả năng gây đáp ứng miễn dịch của VLP-LMLM thành côngtrên động vật thí nghiệm (Chuột, Bê). Chuột là 400 ng và bê 28,8 µg/liều thì PI > 50 % (60 % số chuột thí nghiệm). Đã thử nghiệm VLP-LMLM đánh giá hiệu giá kháng thể của huyết thanh thu nhận được ở nồng độ 28,8 µg/liều cho thấy, lượng kháng thể trong huyết thanh bê cao nhất là với hiệu giá kháng thể 1/256 và thấp nhất là bê số 20 với hiệu giá kháng thể 1/32.