Thông tin luận án NCS Lê Thị Thủy

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp của virus gây bệnh cúm A/H7N9 bằng phương pháp biểu hiện tạm thời trong cây thuốc lá (Nicotiana Benthamiana) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens".

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật Mã số: 9 42 01 12

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thủy

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Bích Ngọc và PGS.TS. Chu Hoàng Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã biểu hiện thành công protein pCB301/HA trimeric_ELP, pCB301/HA trimeric, pCB301/HA trimeric-IgMFc trong lá cây thuốc lá bằng phương pháp biểu hiện tạm thời thông qua Agrobacterrium tumefaciens.
- Đã xác định được đặc điểm cấu trúc của phức hệ protein HApII tinh sạch khi kết hợp với hạt Nano kim cương bằng phương pháp đo kích thước và Zeta potential và phương pháp soi kính hiển vi điện tử.
- Đã đánh giá được đặc tính sinh học của kháng nguyên HapII và phức hệ HApII:ND thông qua phản ứng ngưng kết hồng cầu.
- Đã đánh giá được kháng nguyên HApII và HApII:ND (1:12) đều có tính sinh miễn dịch ở chuột trong đó HApII:ND (1:12) có khả năng kích thích đáp ứng miễn dịch mạnh hơn HApII .