Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Thu Hằng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo chủng virus tái tổ hợp làm vaccine phòng chống cúm A/H5N1 bằng kỹ thuật di truyền ngược

Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 9 42 01 21

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hằng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Trung Nam và PGS. TS. Chu Hoàng Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Là công trình khoa học đầu tiên chứng minh Việt Nam đã làm chủ công nghệ di truyền ngược để tái tạo hiệu quả chủng virus làm ứng viên cho sản xuất vaccine cúm gia cầm. Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Tạo được bộ plasmid đơn gen mang 6 phân đoạn cDNA mã hóa các protein khung của virus cúm A/PR/8/34 (H1N1), chuẩn bị sẵn sàng cho sự kết hợp với các plasmid mang 2 phân đoạn gen kháng nguyên (HA và NA) cho lắp ráp nhân tạo chủng virus tái tổ hợp làm ứng viên vaccine cúm A; tái tạo thành công hai chủng virus rg-A/H5N1 clade 1.1 và rg-A/H5N1 clade 2.3.2.1c tái tổ hợp bằng kỹ thuật di truyền ngược.
- Chủng virus rg-A/H5N1 clade 1.1 và rg-A/H5N1 clade 2.3.2.1c có độc lực thấp, thích ứng nhân lên trong trứng gà sạch có phôi (hiệu giá HA ≥ 1: 1024 ở thế hệ P1 - P5), có tính ổn định di truyền gen kháng nguyên (trình tự gen HA và NA không thay đổi khi nhân trong trứng đến thế hệ P5) và kích thích sinh đáp ứng miễn dịch tạo kháng thể ở gà sạch 3 ngày tuổi (100% gà tiêm kháng nguyên virus có hiệu giá kháng thể đạt HI ≥ 4 log2 ở tuần 2 và tuần 4 sau tiêm phòng).