Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Hiền Trang

Tên đề tài luận án: Biểu hiện và nghiên cứu hoạt tính ức chế tế bào ung thư máu của enzyme L-asparaginase tái tổ hợp từ Erwinia chrysanthemi
Chuyên ngành: Vi sinh vật học        Mã số: 9 42 01 07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiền Trang

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS Đỗ Thị Tuyên - Viện Công nghệ sinh học 
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

(1) Luận án đã thiết kế, biểu hiện và thu nhận thành công trong E. coli L-asparaginase tái tổ hợp có hoạt độ cao dựa trên trình tự gene gốc có mã số X12746 trên GenBank mã hóa cho L-asparaginase II từ Erw. chrysanthemi. Đã xác định được điều kiện biểu hiện tối ưu cho sinh tổng hợp L-asparaginase tái tổ hợp. L-asparaginase tái tổ hợp có kích thước khoảng 37 kDa, hoạt độ riêng đạt 354 IU/mg, với Km, Vmax, Kcat và Kcat /Km lần lượt là 0,5 mM, 500 U/mg; 14,9 x 103 s-1 và 29,9 x 103 mM1s-1. Enzyme hoạt động tối ưu ở 45°C; pH 7,5; bền ở pH 6, 7, 8; kém bền với nhiệt, bị ức chế bởi các chất hoạt động bề mặt như Tween 20, Tween 80, Trixton X100 và Trixton X114, trong khi đó DTT lại có khả năng làm tăng hoạt tính enzyme

(2) L-asparaginase tái tổ hợp thu được có khả năng ức chế sinh trưởng của sáu dòng tế bào ung thư máu nghiên cứu. Trong đó dòng tế bào ung thư tủy xương chuột SP2/0-Ag14, P3X63Ag8 và tế bào ung thư bạch huyết P388 giá trị IC50 đạt xấp xỉ 50 µg/ml. Nhạy cảm nhất với dòng tế bào ung thư nguyên bào tủy cấp của người HL60 với IC50 đạt 1,14 µg/ml mạnh hơn chế phẩm thương mại ONCOGINASE. Với dòng ung thư bạch cầu lympho người Jurkat enzyme cũng thể hiện hoạt tính ức chế sinh trưởng tương đương với chế phẩm thương mại ONCOGINASE.