NCS Nguyễn Thị Phương Mai bảo vệ luận án tiến sỹ phiên chính thức

Ngày 2/10/2018, Viện CNSH đã tổ chức buổi bảo vệ phiên chính thức cho NCS. Nguyễn Thị Phương Mai với đề tài: "Nghiên cứu xác định đột biến gen CYP11B1 ở bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh do thiếu hụt 11β-Hydroxylase".  Buổi bảo vệ đã thành công.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

PM1

PM2

PM3

PM4