Thông tin luận án NCS: Võ Việt Cường

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biểu hiện kháng nguyên hemagglutinin (HA) tái tổ hợp của virus cúm A/H5N1 và đánh giá tinh sinh miễn dịch trên gà. 

Chuyên ngành: Hóa sinh học                                                Mã số: 62 42 01 16

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Võ Viết Cường           

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Trương Nam Hải và PGS. TS. Trương Văn Dung

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

xem chi tiết tại đây.

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đã biểu hiện thành công gen ha1, ha1-2 của virus cúm A/H5N1 dưới dạng dung hợp với gen trx có vị trí cắt của enterokinase và thrombin (trx-te-ha1, trx-te-ha1-2) trong E. coli BL21. Ở quy mô bình tam giác, trong môi trường LB, nhiệt độ 30oC, nồng độ chất cảm ứng IPTG 0,5 mM. Protein TrxHA1E tái tổ hợp được tổng hợp chủ yếu ở dạng thể vùi, hàm lượng protein tái tổ hợp đạt 126 mg/l. Hiệu giá HI trung bình huyết thanh gà gây miễn dịch bằng TrxHA1E đạt 2,2-2,8 log2.
  2. Đã biểu hiện thành công gen ha1, ha1-2 dung hợp với gen trx trong nấm men P. pastoris dưới dạng có (trx-te-ha1, trx-te-ha1-2) và không có vị trí cắt của enterokinase và thrombin (trxha1, trxha1-2). Hiệu suất biểu hiện gen trxha1, trxha1-2 cao hơn so với trx-te-ha1, trx-te-ha1-2. Khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của các protein tái tổ hợp Trx-TE-HA1, TrxHA1, TrxHA1-2 tương đương nhau. Điều kiện thích hợp cho quá trình biểu hiện gen trxha1: môi trường BMMGY, pH 5-6, nồng độ methanol cảm ứng 1%. Hàm lượng TrxHA1 dịch lên men biểu hiện quy mô bình tam giác và trong nồi lên men 10 lít đạt 14 mg/L và 84 mg/L.
  3. Với liều gây miễn dịch 100 µg protein tái tổ hợp, hiệu giá HI trung bình huyết thanh gà sau 2 tuần gây miễn dịch nhắc lại bằng đường tiêm đạt 7,0-7,2 log2, đường nhỏ mắt mũi đạt 6,6-7,0 log2.