Trần Thị Phượng

Nhiệm vụ: Kế toán  picture_003

Điện thoại: 024. 37563896

E-mail: haphuong227@yahoo.com

Địa chỉ: Phòng 105, Nhà A10