Hà Trịnh Hương Giang

Chức vụ: Phó trưởng phòng, phụ trách Kế toántrinhhuonggiang Điện thoại: 024 37563896
E-mail: hatrinhhuonggiang@ibt.ac.vn / hatrinhhuonggiang@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 105, Nhà A10