Phòng Sinh học tế bào sinh sản

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Thu
 • Điện thoại: 04 37564832         Fax: 38363144        
 • E-mail: dovanthu_ibt@yahoo.com | dvthu@ibt.ac.vn

anhchung1

Giới thiệu lịch sử và sự phát triển của Phòng Sinh học tế bào sinh sản

 • 1978- 1983: Nhóm nghiên cứu Huyết học động vật thuộc phòng Sinh lý sinh hóa động vật – Viện Sinh vật - Viện khoa học Việt Nam, gồm các thành viên: Tiến sĩ Nguyễn Thưởng là nhóm trưởng, cùng các thành viên là Cử nhân Lưu Thuý Liên, Cử nhân Nguyễn Anh, Cử nhân Nguyễn Xuân Hoàn, Cử nhân Trịnh Thị Kim Thoa và kĩ thuật viên Đinh Hải Yến. Trưởng phòng: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài Lương.
 • 1984- 1993: Phòng Sinh học lạnh -  Trung tâm Sinh lý sinh hóa người và động vật – Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia.
 • 1983- 1989: Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Thưởng.
 • 1989-1993: Trưởng phòng: TS Nguyễn Xuân Hoàn.
 • 1993 đến nay: Phòng sinh học tế bào sinh sản – Viện Công nghệ sinh học (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
 • 1993-1996: Trưởng phòng Tiến sĩ Nguyễn Xuân  Hoàn.
 • 1997- 2005: Trưởng phòng Tiến sĩ Trịnh Thị Kim Thoa.
 • 2005 đến nay: Trưởng phòng Tiến sĩ Nguyễn Anh.

Phương hướng phát triển của phòng:

 • Nghiên cứu triển khai công nghệ sinh học lạnh để xây dựng ngân hàng lưu giữ bảo quản vật liệu gien di truyền (Phôi tinh trứng đông lạnh) của một số động vật quý hiếm và có giá trị kinh tế cao;
 • Sử dụng công nghệ sinh học sinh sản cao để phát triển khả năng sinh sản (hormon sinh sản, thụ tinh ống nghiêm-IVF,xác định giới tính phôi, tinh và cấy chuyển phôi…) phục vụ chăn nuôi chọn tạo giống có giá trị;
 • Sử dụng  kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu tính đa hình di truyền và xác định các chỉ thị phân tử ADN có liên quan đến tính trạng năng suất của một số động vật chăn nuôi có giá trị kinh tế, động vật quý hiếm và một số thủy hải sản phục vụ công tác chọn giống, lai tạo và bảo tồn nguồn gene.