Liên hệ

Văn phòng Công đoàn: Lương Thị Lan Anh
Điện thoại: 04 38 362599
E-mail: ca78@ibt.ac.vn; lananhluong88@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Phòng 109B, Nhà A10