Trường Đại học RMIT có tổ chức buổi giới thiệu chương trình đào tạo Tiến sĩ và học bổng

Trường Đại học RMIT có tổ chức buổi giới thiệu chương trình đào tạo Tiến sĩ và học bổng vào Sáng Thứ Bảy ngày 19/10/2019 tại RMIT Hà Nội số 521 Kim Mã.

Các cán bộ quan tâm vui lòng tham khảo nội dung chương trình như flyer đính kèm và link đăng ký trực tiếp tại đây.

1

2