In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nga, Lương Thị Hồng Vân và Lê Thanh Hòa

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Tạp chí Y học Việt Nam

Tập,(số),trang: 384(2): 134-139.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1462
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014