Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Trần Quang Vui, Nguyễn Thị Bích Nga, Đoàn Thị Thanh Hương và Lê Thanh Hoà

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học,

Tập,(số),trang: 7(2):1-8.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1348
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014