Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thanh Hòa Trương Nam Hải, Nông Văn Hải, Đinh Duy Kháng, Phan Văn Chi, Quyền Đình Thi và Lê Trần Bình

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Hội nghị Quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và Quản lý an toàn sinh học (Hà Nội, 28/08/2009). Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2009:

Tập,(số),trang: 127-134.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1324
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014