Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Trương Nam Hải, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Phạm Hải Yến, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí Hóa học.

Tập,(số),trang: 49(3): 371-374.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1397
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014