Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngọc, Lê Phương Hoàng Anh, Lê Thị Thu Hồng, Vũ Văn Lợi, Phạm Thị Bích Hợp, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học.

Tập,(số),trang: 9(3): 357-363.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1498
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014