Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thị Lan Anh, Bùi Khánh Chi, Vũ Minh Đức, Lê Thị Thu Hồng, Lê Văn Trường, Trần Ngọc Tân, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học.

Tập,(số),trang: 8(3): 291-295.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1454
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014