Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Phạm Thuỳ Linh, Nguyễn Khánh Hoàng Việt, Đỗ Thị Huyền, Trần Ngọc Tân, Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Văn Trường, Phạm Văn Ty, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học.

Tập,(số),trang: 8(2): 221-226.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1456
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014