Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Quý, Vũ Văn Lợi, Trương Nam Hải, Nguyễn Thị Diệp, Lưu Thị Kim Nhung, Lưu Đức Huy, Phạm Thị Bích Hợp .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Hội nghị Khoa học 35 năm thành lập Viện.

Tập,(số),trang: 225-230.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1473
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014