Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Quý, Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thị Bích Hợp, Nguyễn Thị Diệp, Lưu Thị Kim Nhung, Lưu Đức Huy, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học.

Tập,(số),trang: 7(4): 429-434.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1439
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014