Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Phạm Thùy Linh, Lê Thu Ngọc, Trần Ngọc Tân, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Thị Huyền, Lê Văn Trường, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Hội nghị quốc gia về sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học, Hà Nội 28/8/2009

Tập,(số),trang: 145-149.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1496
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014