Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Trần Ngọc Tân, Vũ Minh Đức, Lê Thị Lan Anh, Bùi Khánh Chi, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học.

Tập,(số),trang: 7(1): 35-39.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1420
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014