In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Bùi Khánh Chi, Văn Thị Như Ngọc, Đỗ Thị Huyền, Lê Thị Thu Hồng, Nguyễn Thanh Nhàn, Trương Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Báo cáo khoa học hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2009

Tập,(số),trang: 757-761.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1255
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014